B-Hack Barbórka 4.0

B-Hack

Barbórka 4.0


Szanowni Państwo, z przyczyn niezależnych od organizatorów musimy przełożyć nasze wydarzenie na przyszły rok. O szczegółach będziemy informowali na bieżąco.

To zupełnie nowe podejście do idei hackathonu. W dniu tradycyjnego górniczego święta zapraszamy drużyny złożone zarówno z programistów, jak i osób spoza świata IT do zmierzenia się z problemami, których rozwiązanie pomoże w lepszym funkcjonowaniu miast, organizacji pozarządowych i firm!

Wraz z otwarciem wydarzenia rozpocznie też nadawanie studio live naszego barbórkowego hackathonu. Porozmawiamy w nim o wyzwaniach i przemianach czekających nasz region!

Zapraszamy

5 powodów, by wziąć udział w wydarzeniu


    Tematyczne warsztaty dla uczestników prowadzone przez ekspertów firm technologicznych
    Event free, organizowany w formie online
    Opieka mentorska w trakcie hackathonu
    Możliwość zmierzenia się z realnymi problemami
    Świetna zabawa i integracja!

Zarejestruj się już dziś!


Zapraszamy do rejestracji zespoły od 2 do 6 osób. Każdy członek zespołu rejestruje się indywidualnie.

Rejestracja

Harmonogram


Problemy do rozwiązania


1. Przygotowanie koncepcji rozwiązania wspomagającego transport w miastach, ze szczególnym uwzględnieniem przechodzenia z transportu indywidualnego na transport zbiorowy i zeroemisyjny. Dodatkową zaletą będzie uwzględnienie potrzeb grup wrażliwych np. rodziców z małymi dziećmi, dzieci, osób starszych i osób z niepełnosprawnością.

2. Przygotowanie koncepcji rozwiązania pomagającego zapewnić rozwój i powszechne wykorzystanie bezpiecznych i dostępnych terenów zielonych i przestrzeni publicznej. Dodatkową zaletą będzie uwzględnienie potrzeb grup wrażliwych np. rodziców z małymi dziećmi, dzieci, osób starszych i osób z niepełnosprawnością.

3. Przygotowanie koncepcji rozwiązania technologicznego lub/i społecznościowego wspierającego działania na rzecz ekologii w mieście, a w szczególności jednego lub kilku z poniższych aspektów:

Regulamin

Pobierz

FAQ


1. Czy w hackathonie mogą brać udział tylko programiści?

Nie, niektóre problemy postawione przed uczestnikami zakładają także przygotowanie rozwiązań nie wymagających umiejętności programowania a jedynie konsultacji z mentorem technologicznym.

2. Czy uczestnicząc w hackathonie mogę być członkiem różnych zespołów?

Tak, uczestnicy mogą być członkami różnych zespołów.

3.Czy dany zespół może rozwiązywać więcej niż jeden problem?

Nie, jeden zespół musi rozwiązywać tylko jeden z postawionych problemów.

4. Dlaczego są możliwe dwa rozwiązania problemów?

Ze względu na charakter przedstawionych problemów ich rozwiązania mogą mieć formę czysto technologiczną w postaci gotowego narzędzia np. aplikacji lub jej prototypu, ale rozwiązanie może zakładać także propozycję stworzenia systemu działań wykraczających poza samo narzędzie technologiczne. Co ważne, wśród zaproponowanych działań musi znaleźć się stworzenie narzędzia technologicznego z opisem jego funkcjonowania.

5. Czy w czasie trwania hackathonu można zmieniać zespół?

Nie, po zakończeniu zgłoszeń do hackathonu nie można zmieniać zespołu.

6. Czy zespoły złożone z osób nie zajmujących się programowaniem otrzymają jakieś technologiczne wsparcie?

Tak, w czasie hackathonu będą osoby odpowiedzialne za wsparcie techniczne zespołów „nietechnologicznych”.

Kontakt


(+48) 533 233 023

Współorganizatorzy


Partnerzy


Gospodarz